Kretsbristen som härjat de senaste åren har gjort beroendet av några få företag mycket tydligt. Även om designen av dessa till stor del tar plats hos amerikanska företag som AMD, Intel och Nvidia sker den absoluta majoriteten av produktionen i Asien. USA står idag för 10 procent av produktionen av halvledare, och när det gäller tillverkning av de mest avancerade kretsarna är landet helt frånvarande. Detta vill den amerikanska regeringen ändra på genom betydande investeringar och subventioner, som nu klubbas igenom.

Med en färsk signatur från USA:s president Joe Biden ska den nya akten CHIPS and Science Act underlätta för företag att bygga ut produktionen i USA. Akten innefattar en stor monetär satsning på halvledartillverkning om totalt 52,7 miljarder USD, varav 39 miljarder blir incitament för tillverkning. 13,2 miljarder USD ska användas för forsknings- och utvecklingsarbete samt utveckling av lämplig arbetskraft. Ytterligare motivation för investerare ska ske genom fördelaktiga skatteregler, som från amerikanskt håll kompenseras med 24 miljarder USD.

CHIPS and Science Act Lisa Su.jpg

AMD:s Lisa Su på plats. Bildkälla: Lisa Su

För att få tillgång till pengarna krävs att företagen inte bygger vissa anläggningar i Kina, som också håller på att utöka sin halvledartillverkning. Flera företag har hittills hoppat på tåget, med en total investering på knappt 50 miljarder USD. Den största investeringen kommer från minnestillverkaren Micron, som lägger 40 miljarder USD på tillverkning av minneskretsar i USA. Detta ska skapa 40 000 nya jobb och öka USA:s marknadsandel av minnestillverkning från 2 till 10 procent inom 10 år.

Även Qualcomm, Intel och Globalfoundries är med på tåget. Qualcomm ska över de nästa fem åren öka sin produktion av halvledare i USA med 50 procent medan Globalfoundries ska expandera sin anläggning i norra New York. Vita huset skriver att akten kommer skapa tusentals jobb inom både bygg- och halvledarbranschen samtidigt som den ska leda till investeringar värda hundratals miljarder USD.

Läs mer om tilltagen för att tillverka kretsar på hemmaplan: