Datorer i allmänhet och stationära varianter i synnerhet har flera gånger pekats ut som utdöende, i takt med att molntjänster, telefoner och surfplattor blivit allt mer kraftfulla. Under pandemin vände dock den sjunkande trenden tvärt, när arbete, utbildning och underhållning i högre grad flyttade till digitala arenor. När nu situationen börjar återgå till normalläge har efterfrågan återigen dalat, varför också datortillverkare dragit i handbromsen för att minska sina lager.

Tom's Hardware skriver om den senaste rapporten från Mercury Research, ett företag som sedan 28 år bevakat hårdvarumarknaden. Under andra kvartalet 2022 uppges processorförsäljningen ha tagit ett ordentligt kliv bakåt, för att nå den lägsta nivån på tre decennier. Vidare beskrivs att minskningen ställd mot samma period förra året är den största som Mercury Research observerat, och att den möjligtvis endast möter sin överman i en period i mitten av 80-talet.

Att det är tuffa tider syns på flera håll och inte minst i kvartalsrapporter från Nvidia och Intel, som missar mål respektive visar ovanliga förlustsiffror. Däremot går företagens rival AMD starkt framåt och detta uppmärksammas även i Tom's Hardwares artikel. Trots en sval marknad knep företaget marknadsandelar inom både konsument- och serversegmenten. När förhållandet mellan AMD och Intel på x86-marknaden sammanfattas, har förstnämnda på ett år kommit hela 8,9 procentenheter närmare Intel, för att i dagsläget ha 31,4 procent av marknaden.

Den sammanställda datan delas också upp i olika segment, och mot samma period ifjol ökade AMD:s marknadsandel för stationära datorer med 3,5 procentenheter, för att nå 20,6 procent. På den bärbara sidan syns ett kliv på 4,8 procentenheter och nu rapporteras företaget inneha 27 procent av marknaden, vilket är nytt rekord. På serversidan är ökningen nästan lika stor, 4,4 procentenheter, men med detta uppgår markandsandelen endast till 13,9 procent. Framtiden får utvisa om AMD lyckas hålla i de uppåtgående trenderna även framöver.