I flera år har den mekaniska hårddisken långsamt fasats ut ur datorerna ute i stugorna. Lagringsmediet används dock fortfarande i stor utsträckning i mer specialiserade användningsområden som NAS-lagring, datacenter och övervakning. Trots det visar nu en rapport att försäljningen av hårddiskar minskar.

Storage Newsletter sammanfattar en rapport från Trendfocus som sammanställer försäljningsstatistik för andra kvartalet 2022 från hårddisktillverkarna Seagate, Western Digital och Toshiba. Bilden som målas upp är delvis mörk, där företagens totala försäljning av hårddiskar landar på 44,65 miljoner enheter. En minskning på 15 procent jämfört med årets första kvartal.

Nedgången gäller samtliga segment, med undantag för Seagates hårddiskar ämnade för NAS-lagring och övervakning. Samtidigt minskar mängden kapacitet som företagen har levererat endast med 2 procent. Den totala siffran blir 319,35 exabyte, där 1 exabyte motsvarar 1 000 000 terabyte (TB). Detta förklaras av att de hårddiskar som säljs har större lagringskapacitet än tidigare.

Både Seagate och Western Digitals hårddiskar landar på en medelkapacitet på 7,8 TB, en ökning med 1,2 respektive 1,3 TB jämfört med förra kvartalet. Sämst har det gått för den mindre aktören Toshiba, vars totala försäljning minskade med 17 procent. Till skillnad från konkurrenterna minskade även företagets levererade lagringskapacitet med 15 procent, ned till 36,18 exabyte.

Den minskade efterfrågan förklaras av en försvagad marknad för datorer med minskad spendering från konsumenter. En annan faktor som pekas på är den fortsatta övergången från hårddiskar till SSD-enheter. Samtidigt pekar den stabila levererade lagringskapaciteten på att större hårddiskar blir allt vanligare.