I drygt 10 år har EU arbetat för att få ned antalet olika kontaktdon för laddare till telefoner och andra liknande bärbara enheter. Det har med tiden bantats ned till främst tre varianter, där de vanligaste bland nya enheter främst är USB Type-C och Apples Lightning-kontakt.

I syfte att minska antalet till en ensam standard lade EU fram ett lagförslag i september 2021, där USB Type-C föreslogs bli en enhetlig standard. Det ska minska mängden elskrot samt göra det enklare och billigare för konsumenter, som ska kunna återanvända samma laddare och kablage till flera enheter. Förslaget antogs av EU-kommissionen juni och klubbas nu även igenom av EU-parlamentet.

Redan i juni var det i princip garanterat att lagen skulle träda i kraft. Under tisdagens omröstning kammade förslaget hem 602 röster för och endast 13 mot. Totalt 8 avstod eller uteblev. Det kvarstår trots det fortfarande ett fåtal steg innan processen är slutförd. Nästa steg är ett formellt godkännande i Europeiska unionens råd, för att sedan kunna publicera lagstiftningsakten i Europeiska unionens officiella tidning.

När lagen väl publicerats träder den i kraft 20 dagar senare. Eftersom att det inleds med en övergångsperiod innebär det att den nya standarden gäller från slutet av 2024 för bland annat mobiltelefoner, surfplattor, hörlurar och handhållna spelkonsoler. För bärbara datorer är det istället år 2026 som gäller, för att ge tillverkare tid att ställa om. Produkter som lanserats innan lagen träder i kraft omfattas inte av de nya bestämmelserna.

Utöver krav på enhetligt kontaktdon följer även flera andra regler. Bland annat införs krav på att enheter tydligt märks med hjälp av nya logotyper, för att användare enkelt ska se om de är kompatibla med existerande laddare. Därtill ska det gå att välja bort medföljande laddare vid köp av en ny enhet.

Även om det är USB Type-C som blir standard om drygt ett år ska EU aktivt fortsätta utreda och undersöka standarder. I takt med att tekniken utvecklas kan ett byte bli aktuellt i framtiden, för att hålla standarden modern. Därtill ska trådlös laddning utvärderas och genomgå en liknande procedur, i jakt på en enhetligare standard.