Naturvårdsverket är en svensk förvaltningsmyndighet som ansvarar för att pådriva och samla miljöarbete. Sedan den 1 oktober är den en beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. I beredskapssyfte samarbetar Naturvårdsverket bland annat med MSB och Försvarsmakten.

Dagens Nyheter rapporterar att Naturvårdsverket har drabbats av ett dataintrång. Attacken upptäcktes på onsdag eftermiddag, men ska ha ägt rum tidigare än så. Under dataintrånget stals information från Naturvårdsverkets IT-system och skickades vidare till en server i USA, även om det inte nödvändigtvis är slutdestinationen. Hittills är det inte klarlagt vilken information som har stulits, utan endast att så har skett.

Vi har allt från helt öppna data till känslig information. Men vi har ingen eller lite information som är av högsta säkerhetsklassning. – Håkan Svaleryd, förvaltningschef på Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har bland annat tillgång till känslig information, berättar förvaltningschefen Håkan Svaleryd. Attacken har polisanmälts och dessutom rapporterats till både MSB och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), eftersom det inte går att utesluta att personuppgifter kan ha hamnat på vift. I nuläget finns inget som tyder på att några andra myndigheter har drabbats, enligt Naturvårdsverket.

Medan de undersöker dataintrånget hålls IT-system stängda. Interna system, kundtjänst, e-post och flera webbsidor ligger i skrivande stund nere, och Naturvårdsverket berättar att detta kan fortgå hela torsdagen. När de åter rullar igång maskineriet återstår att se.