Under pandemin ökade distansarbete och behovet av teknik explosionsartat, samtidigt som stort intresse för digitala aktiviteter som spel och film drygade ut de positiva räkenskaperna hos teknikjättarna. Att trenden nu har vänt syns genom nedskruvade prognoser och produktionstakt, något som översätts till siffror när rapporterna från årets tredje kvartal börjar dyka upp.

I somras presenterade Intel årets andra kvartalsrapport, som för första gången på över 30 år visade på förlust. Det negativa resultatet vänds till positivt när nu VD Pat Gelsinger plockar fram siffrorna för perioden juli–september, som enligt Gelsinger kantats av fokus på ökad effektivitet och sänkta kostnader. Beskedet levereras sida vid sida med planer på att spara 3 miljarder USD nästa år, vilket ska växa till 10 miljarder USD år 2025.

Despite the worsening economic conditions, we delivered solid results and made significant progress with our product and process execution during the quarter. To position ourselves for this business cycle, we are aggressively addressing costs and driving efficiencies across the business to accelerate our IDM 2.0 flywheel for the digital future. – Pat Gelsinger

Gelsinger menar att Intel lägger och kommer fortsätta att lägga mycket krut på att få fart på IDM 2.0-konceptet. Detta består dels av kontraktstillverkning, där bolaget öppnar upp egna tekniker och fabriker för att tillverka åt andra bolag, dels att Intel ska tillverka hos andra företag när det är lämpligt. I dagsläget produceras exempelvis Arc "Alchemist"-familjen hos TSMC.

Q3 2022 Intel.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-8.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-9.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-10.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-11.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-13.jpg
Q3&#x272022 Earnings Deck-14.jpg

Intel förklarar att fortsatt sjunkande efterfrågan påverkar teknikindustrin i stort och därför också bolagets omsättning. De tror att utvecklingen kommer att hålla i sig, varför prognosen för årets fjärde kvartal samt helåret 2022 skruvas ned. I reda siffror landar Q3-omsättningen på 15,3 miljarder USD, vilket är en minskning om 15 procent jämfört med samma period förra året. Nettovinsten landar på 1 miljard USD – 85 procent lägre än tredje kvartalet i fjol.

Årets sista kvartal är generellt starkt när det kommer till försäljning av konsumentprodukter, men Intel spår att det som helhet stannar på samma omsättningsnivåer som det tredje. Bolaget skriver väntar omsättning på 14–15 miljarder USD, vilket är en rejäl minskning på 23–28 procent ställt mot förra året. Sett till hela året tror Intel på att 2022 landar på 14-16 procent lägre omsättning än 2021, vilket översätts till 63–64 miljarder USD.

Q3&#x272022 Earnings Deck-5.jpg

Avslutningsvis lyfter Intel vad som är på gång och vad som skett i nutid. På konsumentsidan påpekas att både Arc "Alchemist" och "Raptor Lake" nu levereras, medan processorfamiljen "Meteor Lake" planenligt ska släppas nästa år. Företagets löfte om att på fyra år rulla ut processorer på fem noder får också en uppdatering, där utvecklingen av Intel 4 och Intel 3 följer plan. Vidare har de första testprodukterna på Intel 20A och 18A nått så kallad tape-out, som innebär att detaljerna är spikade och produktion av dessa kan påbörjas.