Att ansluta sina enheter mot internet är för många lika självklart som att kunna ansluta något till ett eluttag eller få vatten i kranen, åtminstone på land. I luften är det fortfarande flygplansläget som regerar. Det brukar numera gå att köpa sig till mer eller mindre fungerande internetuppkoppling på många flyg, men det är ofta begränsat till enklare surfande, meddelandetjänster och mail.

Det vill EU ändra på, åtminstone för plan och passagerare som befinner sig inom EU:s gränser. Under föregående vecka beslutade EU-kommissionen om att öppna för fler frekvensband och tillåta utrustning på flygplan som ska göra det möjligt att ansluta mot 5G-nätet. På lägre höjd ska det gå att ansluta "som på marken", medan det på högre höjd krävs förstärkning.

5G will enable innovative services for people and growth opportunities for European companies. The sky is no longer a limit when it comes to possibilities offered by super-fast, high-capacity connectivity. – Thierry Breton

Tekniken som nämns är vad som kallas för "picocell", en slags basstation som redan används för täckning i små utrymmen, däribland flygplan. De kan användas för att kommunicera genom att skicka trafik via satellitnätverk. Utöver detta har EU-kommissionen beslutat om att tillåta 5 GHz-bandet för Wifi-användning ombord fordon, däribland i bilar och bussar, något EU:s medlemsländer måste implementera innan den 30 juni 2023. Hur tidsplanen ser ut för 5G på flygplan framgår inte.