Open AI slog upp portarna 2015 med uppbackning från bland annat Elon Musk, Linkedin-grundaren Reid Hoffman och Paypal-pappan Peter Thiel. AI-forskarna arbetar för att ta fram artificiell intelligens som gynnar mänskligheten på olika sätt och har bland annat släpps produkter som Dall-e 2 som skapar digital konst och musikmakaren Jukebox. Arbete med att skapa AI som kan kommunicera på vettigt sätt har också pågått, bland annat GPT-3 och Codex, något som nu bär frukt i form av chattbotten ChatGPT.

För att vidareutveckla chattbottens förmåga har tillgången till Chat GPT öppnats upp för allmänheten som kan assistera på olika sätt. Fokus med chattbotten är att erbjuda mer mänsklig respons på användarnas förfrågningar och den kan bland annat komma med följdfrågor för att ge användaren svar på sin frågeställning.

chatgpt.jpg

Utbildningen chattbottens AI fått är både omfattande, men samtidigt begränsad. Den har tränats genom att beta igenom en stor mängd textdata från bland annat böcker, artiklar, dokument och forumdiskussioner, men den har inte fått ta del av information om händelser som skett efter år 2021.

Jag finns som en stor språkmodell utbildad av OpenAI för att förbättra förmågan hos datorprogram att förstå och svara på mänskligt språk. Genom att träna på en stor mängd textdata har jag lärt mig mönster i hur människor uttrycker sig och kan använda detta för att ge svar och rådgivning på en mängd olika områden. Detta kan vara användbart i en mängd olika sammanhang, till exempel för att skapa mer meningsfulla svar i chattbotar eller för att ge användare en snabbare och mer effektiv sökupplevelse. – AI-svar från Chat GPT

Chat GPT kan hantera en rad olika förfrågningar och kan erbjuda rena faktabaserade svar, assistera med kod-skrivande och erbjuda kreativa tips. För att göra dialogen mer naturlig kommer chattbotten ihåg vad som tidigare skrivits och följdfrågor kan ställas utan att användaren behöver upprepa sig. Open AI påpekar dock att Chat GPT fortfarande tränas och kan komma med opassande svar beroende på frågeställningen.

För att se vad Chat GPT har att erbjuda behöver du klicka dig till landningssidan, logga in och sedan börja ställa frågor eller skriva uppmaningar.

Har du frågor du vill ställa Chat GPT? Gör det och dela med dig av svaret i tråden!