Uppdatering 2022-12-21 10:05:

Efter publicering har språket ändrats hos Intellectual Property Office. Mer specifikt har raden om lösenordsdelning plockats bort under Piracy-stycket och mer fokus läggs i stället på otillåten delning av bilder på sociala medier och piratkopierade strömmar.

Piracy is a major issue for the entertainment and creative industries. Pasting internet images into your social media without permission, or accessing films, tv series or live sports events through Kodi boxes, hacked Fire Sticks or apps without paying a subscription is an infringement of copyright and you may be committing a crime.

Originalinnehållet följer nedan:

Streamingtjänster av olika slag har växt ordentligt det senaste decenniet och en bidragande faktor som ofta pekats ut är lösenordsdelning. Ett exempel är Netflix, som tidigare själva uppmuntrat delning av konto med flera profiler, vilket hjälpt streamingtjänsten att klättra till 223 miljoner konton världen över.

Under de senaste åren har konkurrensen bland streamingtjänsterna blivit mer omfattande, vilket lett till att bland annat Netflix bestämt sig för att sätta stopp för delning. Nu hoppar även Storbritannien officiellt på tåget genom att likställa lösenordsdelning med piratkopiering.

Storbritanniens statliga instans för immaterialrätt, Intellectual Property Office, presenterade nyligen en kampanj tillsammans med Meta där fokus ligger på att upplysa folk om hur man undviker piratkopierade och förfalskade produkter. I ett stycke med rubriken "Piracy" lyfts det att lösenordsdelning bryter mot immaterialrättslagar.

Piracy is a major issue for the entertainment and creative industries. Pasting internet images into your social media, password sharing on streaming services and accessing the latest films, tv series or live sports events through kodi boxes, fire sticks or Apps without paying a subscription all break copyright law. Not only are you breaking the law but stopping someone earning a living from their hard work.

Att dela konto med andra är oftast inte tillåtet på streamingtjänsterna, med undantaget att kontot delas med familjemedlemmar eller vänner på samma adress. Det är dock få som aktivt tagit upp kampen mot det, med undantag för Netflix som har börjat jobba mot kontodelning genom att erbjuda möjligheten att dela kontot med utomstående för en extra kostnad på tre dollar.

Testandet sker dock endast på utvalda marknader och det är för tillfället okänt hur planerna för global lansering av funktionen ser ut. Med mer officiell uppbackning från Storbritanniens myndighet finns det en möjlighet för Netflix, och andra streamingtjänster, att jobba hårdare med att sätta stopp för delning av denna typ.

Delar du streamingtjänst med någon annan?