Den annars så stillsamma julledigheten präglas av värmeproblem hos AMD:s senaste generation av grafikkort. Specifikt handlar det om flaggskeppet Radeon RX 7900 XTX baserad på AMD:s egen referensdesign, Made by AMD (MBA), medan modeller från bolagets partnertillverkare av allt att döma är förskonade från detta.

We are aware that a limited number of users are experiencing unexpected thermal throttling on AMD Radeon RX 7900 XTX graphics cards (reference models made by AMD). Users experiencing unexpected thermal throttling of an AMD Radeon RX 7900 XTX should contact AMD Support.

Efter att ha verkat i det tysta tar AMD i ett uttalande till Tom's Hardware bladet från mun. AMD medger att ett "begränsat antal användare upplever oväntad thermal throttling" med just bolagets egen referensmodell av Radeon RX 7900 XTX. Användare som upplever detta får därför en officiell uppmaning om att kontakta AMD:s supportsida.

För svenska konsumenter förändrar AMD:s uttalande inte det praktiska tillvägagångssättet vid ett eventuellt RMA-ärende. Första steget är som alltid att i första hand kontakta återförsäljaren, som får göra en bedömning och i sin tur får ta frågan vidare till AMD. Däremot kan dagens officiella uttalande underlätta om det skulle uppstå diskussioner med återförsäljarens supportdel.

AMD vidhåller samtidigt att 110 grader i Junction Temperature är normalt och inom specifikation, vilket också är rätt och riktigt. Värdet redovisar hot-spots och liknande sensorer finns i alla moderna kretsar, skillnaden här är att AMD valt att visa den för slutanvändare. Däremot är det inte ett normalt beteende att fläktarna körs på 100 procent konstant och att grafikkortet klockar ned sig självt mer än brukligt.

Det mesta pekar mot problemet härrör från undermålig montering av kylaren med ett ojämnt tryck mot grafikkretsen. En möjlig åtgärd för att komma tillrätta med de upplevda problemen är att grafikkortet byts ut mot ett annat av referensdesign, men där monteringen skett på ett korrekt sätt.