Under CES 2023 meddelade Sony att spelkonsolen Playstation 5 är vida tillgänglig globalt, vilket även är fallet i Sverige – om än till överpris. Bland många betydelsefulla innovationer är att en platta följer med Playstation 5, vilken gör att spelkonsolen kan placeras liggande och stående. Över två år efter lansering framgår att den senare orientering i vissa fall kan ställa till det.

Två franska butiker som specialiserar sig på reparation av hårdvara rapporterar att ha Playstation 5 stående kan resultera i att den fallerar, vilket den ena vid namn Ben Montana på I Love My Console försökt uppmärksamma i månader. Problemet båda aktörer rapporterar om härrör från Sonys val att använda flytande metall för att mer effektivt överföra värme från systemkretsen till spelkonsolens kylare, bestående av en ångkammare med tillhörande kylflänsar.

Användning av flytande metall blir vanligare hos entusiaster, men även tillverkare som vill optimera kylningen och få ut mer prestanda ur sina produkter. Metallen är dock benäget att sakta bli ojämn eller i värsta fall droppa ned på andra komponenter, vilket riskerar att kortsluta och förstöra dem. Detta är något Sony avhjälpt genom att försegla den flytande metallen och kretsen.

Det som uppmärksammas är att förseglingen kan ta skada och att det påverkar den flytande metallen när Playstation 5 är stående, och är ett icke-problem för den som har spelkonsolen är placerad liggande. Reparationsnaficionadon TheCod3r på Youtube har gjort en ordentlig genomgång där han förklarar och även visar problemet.

Problemet som uppmärksammas ska gälla alla versioner av Playstation 5, men är av allt att döma inte vanligt förekommenade. Att det uppmärksammas först nu visar dock att det är ett problem som smyger sig på över tid och inte påverkar nyinköpta enheter. Om Sony anser att det är ett tillräckligt utbrett problem för att gå ut med ett officiellt svar på det återstår att se.