De flesta entusiaster i PC-sfären som någon gång ämnat överklocka sitt grafikkort har med stor sannolikhet kommit i kontakt med MSI:s Afterburner. Bred kompatibilitet med flera olika partnertillverkares grafikkort och ett lättöverskådligt användargränssnitt är två av anledningarna till mjukvarans popularitet.

Mjukvarans utvecklare Alexey Nicolaychuk berättar att utvecklingen stannat av sedan elva månader tillbaka. Anledningen till detta uppges vara en bieffekt av de ekonomiska sanktioner som belagts Ryssland – där utvecklaren Alexey är verksam. Enligt Alexey hindrar sanktionerna MSI från att fullfölja de satta statuterna för det överenskomna licensavtalet för mjukvaran, där inräknat utbetalning av hans lön.

War and politics are the reasons. I didn’t mention it in MSI Afterburner development news thread, but the project is semi abandoned by company during quite a long time already. Actually we’re approaching one year mark since the day when MSI stopped performing their obligations under Afterburner license agreement due to “politic situation”. I tried to continue performing my obligations and worked on the project on my own during the last 11 months, but it resulted in nothing but disappointment; I have a feeling that I’m just beating a dead horse and waste energy on something that is no longer needed by company. Anyway I’ll try to continue supporting it myself while I have some free time, but will probably need to drop it and switch to something else, allowing me to pay my bills. – Alexey Nicolaychuk via 3DGuru-forumet

Alexey som går under användarnamnet "Unwinder" på flertalet forum har på egen hand fortsatt utveckla och uppdatera Afterburner under det senaste året. Även om han har för avsikt att fortsätta med detta även i framtiden gör avsaknaden av utbetalningar och stöd från MSI att han inte kan fortsätta ägna sig åt detta på heltid.

Noterbart i situationen är att MSI trots det fortsatt att distribuera de senaste versionerna av Afterburner via sin webbsida. Enligt uppgift ska även datorhårdvara från MSI fortsatt ha sålts i Ryssland under 2022. Framtiden för MSI Afterburner är idag högst oklar och hur utvecklingen fortgår får framtiden utvisa.