En nära oundviklig bieffekt när det är dags att uppgradera är att besluta vad som ska göras med det som uppgraderas från, oavsett om det gäller datorer, telefoner eller en TV-apparat. Slänga eller sälja är alternativ som kan tänkas ligga nära till hands, men det är inte det vanligaste. Åtminstone inte enligt en färsk rapport från Yougov, som istället pekar på att elektronikskelett i garderoben är betydligt vanligare.

Rapporten, som heter "Consumer electronics: Safety and sustainability in 2023" ska enligt beskrivning granska förhållandet till elektronikprylar, återvinning och köpbeteende. Den är baserad på enkätsvar från "över 19 000" personer över 18 marknader, beståendes av både män och kvinnor från åldrarna 18 år och uppåt. Underlaget för den svenska statistiken består av 1 032 personer.

unnamed(2).png

Enligt undersökningen föredrar 43 procent att spara sina gamla prylar och förvara dem i sitt hem, exempelvis i lådor, skåp, källare eller liknande. Näst vanligast är att skänka dem vidare, något 33 procent svarar att de gör. Delad tredjeplats med 26 procent vardera är att använda återvinningstjänster eller sälja. Endast 17 procent slänger bort sina grejer, men än färre ger sig på att reparera eller byta in dem.

globalt.png

Vidare pekas åldersgruppen 35–44 år ut som särskilt benägna att spara elektronik, åtminstone i Sverige. En möjlig teori kring varför många väljer att behålla sina gamla prylar kan vara upplevd datasäkerhet. Globalt är alla åldersgrupper ungefär lika skyldiga till att låta sina gamla enheter samla damm, men vad gäller att sälja dem vidare utgör de yngre kategorierna störst andel.

Vad gör du med dina gamla elektronikprylar? Får de vandra vidare eller bor det många skelett i garderoben?