För tillfället råder det mindre optimalt ekonomiskt läge runt om i världen och företag vidtar åtgärder för att hålla ekonomin i schack i dessa tider genom att se över sina resurser. Mjukvarujätten Microsoft påverkas också av situationen och sedan en tid tillbaka cirkulerar rykten om att företaget ska säga upp närmare 10 000 anställda, vilket nu bekräftats.

I ett uttalande till Microsofts anställda skriver VD:n Satya Nadella bland annat att uppsägningar måste ske för att företagets kostnader måste gå i linje med intäkter. Totalt handlar det om att närmare 10 000 tjänster ska försvinna, vilket är strax under fem procent av den totala arbetsstyrkan. Uppsägningarna inleds omgående och justeringar i arbetsstyrkan sker rullande fram till mars.

Kostnaden för avgångsvederlag och liknande väntas landa på närmare 1,2 miljarder USD. För att täcka kostnaderna planerar Microsoft att strukturera om företaget hårdvaruportfolio, där bland annat Surface-serien räknas in, samt säga upp kontorskontrakt.

Detta är den största uppsägningsrundan Microsoft haft på åtta år. Under perioden 2014 och 2015 sades det upp närmare 25 000 anställda i samband med att företaget lade ned sin mobila satsning under Nokia-varumärket. Trots den höga siffran uppsägningar ser Nadella positivt på 2023. Även om vissa tjänster försvinner i företaget kommer satsningar ske på annat håll. Bland annat nämns artificiell intelligens som ett område Microsoft kommer fokusera på mer i framtiden

When I think about this moment in time, the start of 2023, it’s showtime – for our industry and for Microsoft. As a company, our success must be aligned to the world’s success. That means every one of us and every team across the company must raise the bar and perform better than the competition to deliver meaningful innovation that customers, communities, and countries can truly benefit from. If we deliver on this, we will emerge stronger and thrive long into the future; it’s as simple as that. – Satya Nadella

Microsoft är inte den enda teknikjätten som känner av rådande ekonomiska situationen. Bland annat planerar Facebook att säga upp 11 000 anställda innan årets slut och Amazon väntas säga upp närmare 18 000 för att reducera kostnader.