Spelindustrin har fått ett förhållandevis rejält fotfäste i Sverige, med gott om både studior i flera olika storlekar och olika utbildningar med inriktning spelutveckling. Trots det är behovet av spelutvecklare fortsatt stort och visar inga tecken på att stanna av. Det gör Datorspelsbranschen gällande i färska rapporten "Vägar in i spelbranschen".

Enligt branschorganets analyschef Johanna Nylander, som sammanställt rapporten, stegar Sverige mot en stor kompetensbrist inom området. På tio års sikt väntas det saknas minst 25 000 spelutvecklare, förutsatt att tillväxttakten håller i sig. Bristen tillskrivs bland annat för få utbildningsplatser.

spelstatistik.png

I rapporten redovisas statistik från 2021, som visar att det endast var 616 personer som slutförde en spelutbildning under året. Samtidigt nyanställde svenska spelutvecklingsbolag 1 348 personer samma år. Av dessa uppskattas runt 40 procent vara inflyttade från andra länder, varav resterande är fördelade mellan utexaminerade från olika utbildningar alternativt rekryterade från andra branscher eller till övriga yrkesroller utanför spelproduktion.

Att rekrytera från andra branscher beskriver Nylander därtill som svårt. Till DI Digital förklarar hon att det kan vara svårt även för seniora programmerare, om de tidigare inte arbetat med spelmotorer. Spelproduktionen beskrivs skilja sig för mycket från annan mjukvaruutveckling, med högre krav på praktisk kompetens i mycket specifika verktyg.

För att lösa problemet önskar Datorspelsbranschen flera åtgärder, där fler utbildningsplatser står högst upp på listan. Därtill föreslås kortare ledtider och förbättrade regler för arbetstillstånd, mer medel till forskning och att fler personer, särskilt kvinnor, uppmuntras söka spelutbildningar efter gymnasiet.