Linux Foundation vill ta öppen standard till VR-världen och har startat Open Metaverse Foundation. Med satsningen planeras det att gemensamt skapa mjukvara och öppna standarder för ett virtuellt universum som kan nås av fler oberoende av plattform, är företagsneutralt och enkelt att skala.

The potential for the open Metaverse is immense. It could be as impactful as the World Wide Web, but only if we pursue it together. At its best, it can be an ever-changing yet persistent, immersive experience that exists both between and inside of the digital and real worlds. For the Metaverse to truly flourish, it will need to be an open Metaverse for all. – Open Metaverse Foundation

Linux Foundation står inte ensamma under Open Metaverse Foundation-flaggan, utan delar denna med organisationer som Chainhub Foundation, Cloud Native Computing Foundation, OpenSDV och Verikon. Enligt Linux Foundation har grupperna som anslutit sig till OMF kunskap och år av erfarenhet inom AI, molntjänster, digitala transaktioner, simulering, säkerhet och mycket mer.

Arbetet med Open Metaverse Foundation är i ett startskede och när det lanseras något öppet metaversum är för tillfället okänt.

Vad hoppas du erbjuds i ett öppet metaversum?