Inbjudna gäster från hela Norden flockades under gårdagen till Sergel Hub i Stockholm för att lyssna på föredrag och föra diskussioner om bland annat artificiell intelligens och Skandinaviens roll i den globala tekniksektorn.

Huvudakten var en konversation mellan ingen mindre än Nvidias VD Jensen Huang och den svenske näringslivsprofilen Marcus Wallenberg. Konversationen de båda emellan kretsade runt artificiell intelligens samt den gröna omställningen i industrin, samtidigt som behovet av beräkningskraft fortsätter växa.

This generative AI phenomenon is creating a whole slew of new startups, new ideas, new video editing, image editing, new text, It can achieve capabilities that previous computing platforms cannot. – Jensen Huang, VD på Nvidia

På ämnet gällande Skandinaviens och Sveriges roll inom AI lyftes Linköping Universitets superdator Berzelius som nyligen uppgraderats. Berzelius rustades upp med 94 stycken Nvidia DGX A100 AI-enheter, detta medför en AI-beräkningskraft lite drygt en halv exaflop.

Screenshot 2023-01-25 133052.jpg

Berzelius användes för att träna den första svenska stora språkmodellen (eng. large language model, LLM) och just vikten av LLM och möjlighet att sammankoppla flera olika tekniker är något som Huang trycker lite extra på under framträdandet.

“You can connect models together to retrieve new information so that models like ChatGPT could report on the news today, who won that game, or the latest weather. The combination of these capabilities means not only the ability to respond and answer questions and write stories, but it can also write programs and solve problems.” – Jensen Huang

I samband med besöket publicerade Nvidia även en artikel om den svenska superdatorn, som närmare beskriver hur den ökade beräkningskraften i Berzelius ämnas att användas. Huruvida det leder till att Chat GPT läser upp våra nyheter får framtiden utvisa.