Leveranser som görs av flygande drönare är något som väntas bli allt mer populärt i framtiden. Innan dess behövs sådana system testas ordentligt och innan 2022 slutade hade bland annat Amazon börjat leverera paket med obemannade flygfarkoster i USA. Även i Europa pågår det liknande satsningar och nu har Stockholm valts ut som plats för ett EU-baserat pilotprojekt för att dra mer nytta av drönare.

EU-projektet går under namnet Cityam och utöver Stockholm har även Helsingfors och Hamburg valts ut som testplatser. Projektets grundsyfte är att göra regler och riktlinjer enhetliga för användning av det undre luftrummet inom Europa, för att underlätta implementering av leverans och övervakningstjänster som används i utrymmet.

"Urban luftmobilitet kommer spela en allt större roll i den hållbara staden, och nya strategier och verktyg behövs för att kunna hantera det ökande antalet drönare i urbana områden – vilket är kärnan i CITYAM projektet. Vi är oerhört stolta över att Stockholm är utvalt som en av tre ledande europeiska städer som ska bana väg för andra, både i Sverige och i Europa" – säger Karin Bengtsson, VD, Kista Science City.

I Sverige är det Kista Science City, Stockholms stad och Luftfartsverket som samarbetar i projektet, tillsammans med ytterligare tio organisationer inom industri och akademi. Projektet väntas pågå i tre år, med tester, utvärdering och förberedelser för att hitta hållbara lösningar som kan sätta drönare i arbete. Primärt handlar det om att ta fram verktyg för stadsplanering, hitta lyft- och landningsplatser i stadsmiljön samt ta fram ett ekosystem som underlättar för utbyggandet av drönarbaserade transportsystem.

Vill du att drönare ska leverera pizza?