Senaste veckan har kvartalsrapporterna duggat tätt när det blivit dags för bolagen att redovisa förra årets senaste kvartal. Bland de lite senare ut är Apple, som redovisar samma månader, men benämnt som första kvartalet år 2023. Detta beror på att bolaget har ett förskjutet räkenskapsår som inte följer kalenderåret.

Precis som många andra teknikjättar pekar siffrorna nedåt och Apple tappar omsättning i flera produktkategorier, inklusive Iphone och Mac. Kategorierna Ipad och Services går bättre, med ett nytt omsättningsrekord på strax över 20,7 miljarder USD för sistnämnda. I kategorin ingår bland annat Apples prenumerationstjänster och all digital försäljning i App Store.

Produktkategori

Q1 2023*

Q1 2022*

Iphone

$65,775 miljarder

$ 71,628 miljarder

Mac

$7,735 miljarder

$10,852 miljarder

Ipad

$9,396 miljarder

$ 7,248 miljarder

Wearables, Home and Accessories

$13,482 miljarder

$14,701 miljarder

Services

$20,766 miljarder

$19,516 miljarder

Totalt

$117,154 miljarder

$123,945 miljarder

*Apples räkenskapsår börjar i oktober, Q1 redovisar därmed oktober-december 2022

Totalt omsätter Apple strax över 117 miljarder USD, en minskning om knappt 5 procent ställt mot samma kvartal året innan. Något som däremot fortsätter klättra är antalet användare, där Apple når ännu en milstolpe sett till antalet aktiva enheter. Enligt bolagets VD Tim Cook finns nu över 2 miljarder aktiva Apple-enheter. Det ger en tillväxt på 500 miljoner enheter sedan år 2020.

During the December quarter, we achieved a major milestone and are excited to report that we now have more than 2 billion active devices as part of our growing installed base. – Tim Cook, VD på Apple

Sedan slutet av 2022 ska jordens befolkningsmängd ha passerat cirka åtta miljarder. Skulle enheterna fördelas på en per person innebär det i teorin att ungefär 25 procent av världens befolkning äger en aktiv Apple-enhet av något slag. I praktiken är siffran lägre, eftersom fördelningen ser annorlunda ut. Utöver privatpersoner med flera enheter finns exempelvis skolor, företag och andra organisationer som äger mer än en enhet.