Open AI är ett numera ett bekant namn. Forskningsbolaget står bakom flera tjänster baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, däribland konstskapande Dall-e 2 och chattbotten Chat GPT. Den senare öppnade för allmänheten strax innan årsskiftet och kan assistera med allt från att skriva kod till att svara på frågor eller hitta på berättelser.

Nu väntar en ny konkurrent, när Google meddelar att de snart introducerar Bard, en egen chattbott tillika AI-tjänst. Precis som Chat GPT ska Bard kunna besvara frågor och leta information och sedan bryta ned det till ett upplägg som efterliknar en vanlig konversation. I ett av Googles egna exempel används Bard för att ta fram fakta om James Webb-teleskopet, anpassat för att vara intressant för ett barn.

asdadsad.png

Bard likar på många vis Chat GPT, men skiljer sig på en större punkt. Dels är det baserat på Googles modell "Language Model for Dialogue Applications" (LAMDA), dels kan Bard dra nytta av all information som finns tillgänglig på nätet. Chat GPT å andra sidan saknar tillgång till information nyare än år 2021.

För närvarande testas Bard av utvalda grupper, men en första version med en något nedskalad version av LAMDA öppnar för allmänheten de kommande veckorna. Google undersöker även möjligheter att integrera AI och maskininlärning i sina existerande tjänster. Det inkluderar bland annat den berömda sökmotorn, för att utöka förmågan att hantera och presentera resultat för mer komplexa frågor.