Under den värsta delen av coronapandemin nådde även kretsbristen sin topp, där alla aktörer som förlitade sig på partnertillverkare som TSMC, Samsung, Globalfoundries och många fler tog all kapacitet de kunde få tag på – till nästan vilket pris som helst. Följaktligen blev det en period där kontraktstillverkare oavsett storlek kunde höja priserna och tälja guld.

Nu rapporterar Digitimes att TSMC kan vara på väg med ytterligare prishöjningar, vilket skulle följa efter en lång rad av redan stora prisjusteringar. Efter flertalet höjningar 2021 följdes 2022 upp av sammanlagt 10–20 procent beroende på tillverkningsteknik och under 2023 års inledande månader har TSMC redan hunnit med en prisökning om cirka 6 procent. Höjningarna väntas inte slå över hela brädet av tillverkningstekniker, utan enbart på de noder där utnyttjandegraden är hög.

Anledningarna bakom ska vara flera. Dels handlar det om fortsatt hög efterfrågan på framförallt äldre tillverkningstekniker och dels om TSMC:s expansioner utanför hemvisten Taiwan. Bolaget är i full gång med att bygga en fabrik i Japan för mogna tillverkningstekniker och en i USA, Arizona, som inledningsvis ska tillverka kretsar på 4/5 nanometer från och med 2025. Därtill är halvledarjätten i slutskedet av förhandlingar med Tyskland för att eventuellt slå upp portarna med en första EU-baserad fabrik i Dresden, Sachsen.

Förutom att bolaget plöjer ned tiotals miljarder USD i kapitalinvesteringar och anlitandet av tusentals ingenjörer på hemmaplan, blir kostnaderna för tillverkning dyrare i nämnda länder, då framförallt i USA och Tyskland om det senare blir av. TSMC har öppet talat om att priset för kretsar tillverkade i USA blir åtminstone 50 procent högre än om motsvarande tillverkas i Taiwan, ett pris som amerikanska intressen såsom försvarsindustrin och privata aktörer dock ser ut att vara beredda att betala för att få kretsar "Made in USA".

Samtidigt som TSMC överväger prisökningar har svåra ekonomiska tider fått orderingångarna att sjunka för moderna noder som 7, 6, 5 och 4 nanometer, vilka är de som är aktuella för AMD, Nvidia, Apple och många fler. Huruvida det blir några prisökningar här – som sannolikt skulle spilla över på priserna för den senaste datorhårdvaran – återstår att se.

Därför är elektronikhyllorna tomma – kretsbristen förklarad (2021-05-12)