Att säga att Microsofts AI-satsning med ChatGPT i spetsen har varit lyckad är en värdering i underkant. Det konkurrerande megabolaget Google har sedan tidigare gjort tillkänna att de inte kommer att låta Microsoft vara ensamma herrar på täppan och gör nu slag i saken när företagets AI, Bard, ska testas av allmänheten.

Via bolagets dedikerade webbplats för Bard kan nyfikna användare skriva upp sig på väntelistan för att få testa tjänsten. I dagsläget gäller den engelskspråkiga varianten och testerna är tillgängliga för användare i USA och Storbritannien, men kan testas utanför länderna med hjälp av VPN.

google-bard-ai-demo.jpg

Bard fungerar i dagsläget som en förlängning av Googles söktjänst och kan via ett chattgränssnitt söka upp information och leverera den i form av en konversation. Språkmodellen som ligger till grund för Bard är, som tidigare känt, "Language Model for Dialogue Applications" (LAMDA) och i dagsläget är Bard till skillnad från konkurrenten helt textbaserad och är ej heller lämpad för att skriva programkod.

På samma sätt som Bings ChatGPT-baserade bot har fått tillgång till fler funktioner sedan den uppdaterades till språkmodellen GPT-4 ämnar Google att fortsätta uppdatera Bard. På sikt hoppas bolaget kunna integrera AI:n i fler av företagets tjänster. Hur den kan tänkas implementeras och när användare i Sverige får tillgång till den får framtiden utvisa.