Det rör sig snabbt när samhället ska elektrifieras och i Europa går det svenska startup-bolaget Northvolt i bräschen vad gäller litiumjonbatterier, främst avsedda elbilar och lagring av energi utvunnen från förnybara källor. Bolaget som är i uppstartsfas behöver kapital utifrån för att expandera och för nu samtal med flera storbanker om att ta ytterligare lån, rapporterar Financial Times.

Finanstidningen skriver att Northvolt är ute efter att säkra ytterligare fem miljarder USD, motsvarande drygt 53 miljarder kronor, för att vidare finansiera sina expansionsplaner. Väl insatta källor gör gällande att Northvolt hoppas nå en överenskommelse med bankerna till slutet av året, pengar som kan komma att användas när bolaget expanderar utanför Sveriges gränser.

Inom de närmsta månaderna ska Northvolts styrelse besluta om att bygga en batterifabrik i antingen Tyskland eller USA, ett beslut som till viss del väntas avgöras av bland annat skattelättnader och subventioner som finns att få. Ett av kännetecknen för USA:s Inflation Reduction Act of 2022 är gröna satsningar, som syftar till att uppmuntra företag till gröna investeringar i landet.

USA:s breda klimatsatsningar riktade direkt mot företag har skapat irritation inom EU, som känner sig allt mer manade möta upp detta med liknande insatser för att behålla investeringar och på sikt självförsörjande inom regionen. En av riskerna med ett liknande paket vore att USA i sin tur skruvar upp sina insatser, vilket skulle tvinga EU att ännu en gång svara med samma mynt och att det skulle leda till en uppåtgående spiral i skattelättnader och subventioner.

Vid sidan om osäkerheter kring om den specifika anläggningen förläggs inom EU eller USA har Northvolt även andra planer. Genom ett samriskbolag ska Northvolt och Volvo Cars bygga en anläggning på Hisingen i Göteborg, på en tomt i nära anslutning till Volvos fabrik i Torslanda. Vid tillkännagivandet hade investeringen ett värde om 30 miljarder kronor och parterna gjorde gällande att de med anläggningen skulle skapa 3 000 nya jobb.

Förutom att samla in kapital från investerare och banklån ska Northvolt enligt tidigare uppgifter till nyhetsbyrån Reuters planera för en börsintroduktion inom det närmsta året. Enligt planerna, som beskrivs som preliminära och kan komma att ändras, väntas bolaget värderas till 20 miljarder USD, motsvarande cirka 213 miljarder kronor, och Goldman Sachs Group alternativt Morgan Stanley tros anlitas för att ta bolaget till börsen.

Vid tillfället för rapporten kommenterade en talesperson för Northvolt att nästa naturliga steg för att få in mer kapital är en börsintroduktion, men att det inte är relevant idag.