På bara några månader har AI och språkmodeller som Chat GPT blivit vardagsmat, och utvecklingen går framåt med stormsteg. AI-forskare samt Elon Musk har skrivit ett öppet brev om AI-utvecklingen, som uppmanar till att utvecklingen bromsas in omgående.

Det öppna brevet står Future of Life Institute för, och i det lyfts rädslor om att oreglerad utveckling av AI kan vara ett hot mot mänskligheten och samhället i framtiden. För att motarbeta denna domedagsprofetia anser brevets författare att AI-labb runt om i världen bör stoppa utvecklingen av AI som är mer kraftfulla än GPT-4 i sex månader. Under pausen anser författarna att utvecklare tillsammans ska ta fram och implementera säkerhetsprotokoll för avancerad AI-design, som ska överses av oberoende experter.

Contemporary AI systems are now becoming human-competitive at general tasks, and we must ask ourselves: Should we let machines flood our information channels with propaganda and untruth? Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we develop nonhuman minds that might eventually outnumber, outsmart, obsolete and replace us? Should we risk loss of control of our civilization? Such decisions must not be delegated to unelected tech leaders. Powerful AI systems should be developed only once we are confident that their effects will be positive and their risks will be manageable.

Open AI, som tagit fram Chat GPT och GPT-4, nämns i brevet då organisationen tidigare har uttryckt viktigheten av att i framtiden tillåta oberoende granskning innan träning av AI-system. För mer avancerade satsningar ska ökade tillgången till data begränsas för att ta fram nya modeller.

Utöver Elon Musk har flera andra profiler inom IT-sfären signerat brevet, som bland annat Apple-medgrundaren Steve Wozniak och Skype-medgrundaren Jaan Tallinn. Andra signaturer kommer från professorer och forskare på universitet som MIT, Berkeley, Harvard samt flera svenskar från KTH, Chalmers och Uppsala Universitet.

De som har signerat brevet är inte de enda som ser en osäker framtid med utvecklingen av AI. Nyligen släppte Europol en rapport som visar att språkmodeller som Chat GPT kan underlätta för kriminella att ta fram material för nätfiske, spridning av desinformation samt skriva elakartad programvara.

Huruvida Open AI och andra organisationer tar ett steg tillbaka i utvecklingen återstår att se.