Irländska dataskyddsmyndigheten DPC har fällt Meta för Facebooks brott mot GDPR och ålägger företaget att betala nära 15 miljarder kronor i böter. Böterna är de högsta hittills för brott mot GDPR, nästan dubbelt så höga som Amazon dömdes till 2021, skriver The Verge.

Fallet härrör hela vägen från 2013, då österrikaren Max Schrems drog Facebook inför rätta efter Edward Snowdens avslöjanden om amerikanska myndigheters massövervakning. År 2016 införde EU-kommissionen den så kallade EU-amerikanska integritetsskölden, ett ramverk för hur amerikanska IT-jättar kunde behandla personuppgifter om EU-medborgare i USA.

Skölden visade sig vara bräcklig, då EU-domstolen 2020 slog fast att reglerna inte räcker för att säkerställa medborgarnas rättigheter i enlighet med GDPR. Ett nytt avtal är nu på gång mellan EU och USA, men huruvida det kommer hålla i domstol återstår att se.

Facebook har ett halvår på sig att upphöra med att överföra EU-medborgares personuppgifter till USA. Metas globala policychef Nick Clegg och chefsjurist Jennifer Newstead skriver i ett blogginlägg att böterna är "oberättigade och onödiga", medan Max Schrems i ett pressmeddelande skriver att domen är välkommen men att böterna kunde ha varit betydligt högre – upp till 45 miljarder kronor.

Domen gäller enbart Facebook och inte Instagram eller Whatsapp.