På mer ljusskygga forum på darkweb letar sig allehanda mindre lagliga aktiviteter, däribland försäljning av stulen information av olika slag. I en färsk rapport från Nord VPN redovisas att de hittat över sex miljoner stulna kreditkort genom darkweb, av vilka cirka 8 000 är svenska.

I de databaser där kreditkorten förekommer åtföljs de därtill ofta av annan information. I Nord VPN:s undersökning innehöll ungefär hälften av fallen personens hemadress. Totalt 2 700 följdes av telefonnummer och lika många med en e-postadress. Ett fåtal, cirka 100 stycken, uppges ha sålts tillsammans med ägarens födelsedatum.

Totalt utgör de svenska korten bara 0,2 procent av de 6 miljoner betalkort som analyserats och Sverige hamnar på plats 52 av de 98 olika länder som förekommer i rapporten. Värst drabbat är USA, där 58 procent av de stulna betalkorten utfärdats.

Danska betalkort mest värdefulla

Bland de europeiska länderna placerar sig Sverige istället på tolfte plats och klarar sig bättre än både Danmark och Norge, som hade 12 500 respektive 12 000 stulna kort vardera. De danska korten visade sig därtill vara de mest värdefulla, med ett snittpris om 118 kronor styck.

nordvpnkort.png

Danska kreditkort toppar prislistan.

Uppgifterna sammanställdes i samarbete med oberoende forskare och totalt utvärderades åtta marknadsplatser för att ta fram informationen. Enligt Adrianus Warmenhoven, rådgivare inom
cybersäkerhet på Nord VPN, är det sannolikt att metoder som nätfiske och skadlig kod ligger bakom hur uppgifterna stulits till att börja med.