För närvarande är artificiell intelligens (AI) på allas läppar. De stora teknikjättarna är i intensiv kapplöpning, samtidigt som beslutsfattare världen över debatterar om och hur det ska kontrolleras. Åsikterna går isär även i forskningsvärlden och en av de som flaggar för riskerna är svenska fysikprofessorn tillika AI-forskaren Max Tegmark.

För några dagar sedan författade han och andra ledande forskare, politiker och företagsledare ett uttalande via Center for AI Safety. Där pekas AI ut som lika farligt för mänsklighetens fortsatta existens som ett kärnvapenkrig. I SVT:s 30 minuter förtydligar Tegmark vidare varför det finns stora risker med att utveckla en ny, intelligentare art.

Går dåligt för arter som brukade vara smartast

Tegmark drar bland annat paralleller till att människan, även i nutid, utrotat flera djurarter som direkt följd av att vara den intelligentaste varelsen på jorden. Han varnar för att det kan gå lika illa för människan, om vi skulle överlåta kontrollen av samhället till maskiner vars intelligens långt överstiger vår egen.

Exakt hur det skulle gå till är ren spekulation, men att det kommer att hända är väldigt troligt, jag skulle säga mer än 50 procent risk [...] I stort sett varje gång har det gått ganska dåligt för de som brukade vara smartast innan. – Max Tegmark

Skulle utvecklingen inte bromsas menar han att det kan vara så mycket som 50 procent risk för att människan utrotas. Enligt Tegmark måste politiker och myndigheter ta hotet på största allvar och efterlyser ännu en gång hårdare reglering av de teknikjättar som står för stora delar av utvecklingen.