I takt med att strömmade tjänster för musik, film och TV-serier intog marknaden såg piratkopiering en stadig minskning under flera år. Nu visar en färsk rapport från Mediavision på att det sker ett trendbrott – ställt mot föregående år ökar användning av illegala streamingstjänster och piratkopiering i alla de nordiska länderna.

För år 2023 ökar därtill Sverige ordentligt. Totalt landar siffran på 25 procent – det vill säga en ökning om 5 procentenheter från föregående år. Fördelat i åldersgrupper står främst ungdomar i åldrarna 14–25 år ut. Där uppger 53 procent att de laddar ned eller strömmar film och TV-serier illegalt.

Siffrorna är baserad på statistik som samlats in årligen sedan 2010 genom webbaserade enkäter. I Sverige var siffran som högst år 2015, när 32 procent av svenskar uppgav att de laddade ned underhållning på mindre laglig väg.

Jakt på lösenordsdelare kan driva upp nästa års siffror

Exakt vad som ligger bakom ökningen i år är inte klarlagt, men en teori är att fler väljer bort prenumerationer till följd av ett mer pressat ekonomiskt läge. Enligt analytiker på Mediavision ser de trots det inga tendenser till att hushållen sparar in på film eller streamingtjänster ännu, tvärt om spenderas ungefär lika mycket som tidigare.

Om de på bred front börjar jaga de som delar lösenord och kostnaden blir för hög finns det stor risk att det leder till ökad illegal konsumtion, särskilt om andra aktörer följer efter Netflix. – Natalia Borelius, analytiker på Mediavision

Till nästa år väntas Netflix jakt på lösenordsdelare ge större utslag. Sedan någon vecka tillbaka inkluderas även Sverige av tjänstens nya regler, där den som vill dela sitt Netflix-konto med användare utanför det egna hushållet måste betala 49 kronor extra per person i månaden. Skulle fler tjänster ta efter och kostnaderna rusa är det möjligt att fler vänder sig till illegala tjänster.

Källa: DN