I Sverige får en elsparkcykel som mest ha en topphastighet på 20 kilometer i timmen och en maxeffekt på 250 watt. Men elsparkarna som säljs i handeln har ofta betydligt högre både effekt och hastighet, rapporterar Sveriges Radio.

P3 Nyheter har gjort en sammanställning av utbudet av elsparkcyklar hos de fem största svenska återförsäljarna, och konstaterar att bara en tredjedel av alla modeller som säljs ligger under gränsen och därmed får framföras på allmän väg. Resterande två tredjedelar får bara framföras på privat mark.

Redan i mitten av maj rapporterade prylsajten M3 om problemet, och fann att bara 5 av de 20 populäraste modellerna på Prisjakt låg under gränsen. Hemförsäkringsexperten Håkan Franzén på Trygg-Hansa påpekade även till sajten att den som till exempel kör på och skadar någon annan inte skyddas av sin vanliga ansvarsförsäkring om fordonet framfördes olagligt.

Sverige har valt en annan väg än flera andra EU- och EES-länder för regleringen av elsparkcyklarna. I exempelvis Norge och Tyskland måste de ha fordonsförsäkring och har fått en egen "lätt elektriskt fordon"-klass. Transportstyrelsen lade i slutet av 2021 fram flera förslag på modernisering av reglerna i Sverige, men ett förslag att höja maxeffekten kom inte med när lagen sedan ändrades 2022.