En grupp forskare vid Danmarks Tekniske Universite (DTU) och Chalmers tekniska högskola i Sverige har lyckat uppnå ett nytt rekord i dataöverföringshastighet. Hela 1,8 petabit i sekunden (Pbit/s), vilket motsvarar den dubbla globala internettrafiken. En petabit är detsamma som en miljon gigabit.

Forskarna åstadkom det hela genom en egendesignad optisk krets som använder ljus från en infraröd laser för att skapa ett regnbågsspektrum av olika färger, eller frekvenser. Varje frekvens är låst till ett specifikt frekvensavstånd i en "frekvenskam", där varje isolerad frekvens är som tanden på en kam, som kan användas för data vilken sedan överförs via optisk fiber.

Vad som är speciellt med den här kretsen är att det producerar en frekvenskam med bästa tänkbara karaktär för fiberoptisk kommunikation. Det har en hög optisk kapacitet och täcker ett brett spektrum inom den spektrala regionen som är av intresse för avancerad optisk kommunikation – Victor Torres Company, professor vid Chalmers och chef för forskargruppen som utvecklat och tillverkat kretsen.

Att uppnå 1,8 Pbit/s skulle tidigare krävt över 1 000 avancerade lasrar men enligt forskarnas egna teoretiska beräkningar skulle den nya kretsen ensamt kunna möjliggöra överföringshastigheter på 100 Pbit/s.

På sikt skulle tekniken kunna användas för att ersätta hundratusentals lasrar som används i exempelvis datacenter, vilka kräver stora mängder ström och skapar mycket värme. Som resultat skulle hela internet kunna få ett betydligt mindre klimatavtryck. Forskarna kommer nu fortsätta arbeta på kretsen innan dess att det kan börja användas i dagens kommunikationssystem.