Post- och telestyrelsen (PTS) skriver nu att teleoperatörerna Telia, Telenor och Tele2 måste upphöra med så kallade zero rating-tjänster, eftersom det strider mot EU:s regelverk om ett öppet internet. Zero rating, eller nolltaxa, innebär att erbjuda kostnadsfri tillgång till internet, men under särskilda villkor. En vanlig modell är fri surf för utvalda sociala medier eller applikationer.

I september 2021 meddelade EU-domstolen tre domar rörande zero rating, vilka fastslog att tillvägagångssättet inte är förenligt med delarna av EU:s regelverk som kräver att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt. Där klassas det som otillåten trafikstyrning och ambitionen är att skydda slutanvändare och säkra internet som ett ekosystem för innovation.

Måste upphöra senast 31 oktober

Med bakgrund i detta inledde PTS en egen granskning 2022 som tittade närmare på om operatörer i Sverige erbjöd liknande tjänster. PTS skriver att Telia, Telenor och Tele2 nu måste sluta erbjuda zero rating-tjänster senast den 31 oktober 2023.

Varken Telia, Telenor eller Tele2 har kommenterat PTS beslut offentligt, men det är inte första gången en liknande dom utdelas. Bland annat Telia dömdes redan 2018 att stoppa en fri surf-kampanj av samma skäl, när Förvaltningsrätten fastslog att kampanjen inte var förenlig med samma EU-förordningar om nätneutralitet.