Under 2017 proklamerade strömningsjätten Netflix att "kärlek är att dela lösenord", men de senaste åren har företaget ändrat åsikt. Sedan dess har företaget bland annat fått hård konkurrens från nya strömningstjänster och sett stora tapp i antal användare, något som bland annat kan härledas till att många användare delar konto. Företagets lösning är att begränsa hur konton kan delas, något som nyligen rullades ut i Sverige.

Detsamma gäller flera andra marknader, där analysbyrån Antenna håller koll på den amerikanska marknaden och menar att Netflix ändring får resultat. När ändringen trädde i kraft i slutet av maj observerade Antenna fyra rekorddagar när det gäller antalet nya Netflix-användare. I snitt tillkom 73 000 nya amerikanska användare per dag – 102 procent fler än snittet för de föregående 60 dagarna och de högsta siffrorna under byråns 4,5 år långa bevakning.

Antenna pekar också ut att antalet kunder som lämnade plattformen såg en ökning, men inte i samma utsträckning som nya användare. Därmed verkar Netflix mål om fler betalande kunder gå i lås på den amerikanska marknaden, men det återstår att se om det håller i sig i längden och om svenska prenumeranter följer samma mönster.

I och med Netflix nya upplägg måste användare regelbundet ansluta från det som anses vara huvudanvändarens hem, något som kan kringgås genom en avgift om 49 kronor per extra användare och månad. Från Antennas rapport går inte att utläsa hur många användare som tillkommit på detta vis och hur många som hoppat på fristående konton. När Netflix under sommaren presenterar nästa kvartalsrapport är det möjligt att sådana detaljer klargörs.

Har du eller familjemedlemmar lämnat Netflix, eller lagt till nya konton i närtid? Berätta i kommentarstråden!