Nästan lika länge som det funnits reklam på internet har det funnits annonsblockerare. Det finns en uppsjö alternativ, men grundsyftet är att kostnadsfritt kringgå annonser, reklam och insamling av personuppgifter på webben. Det är populärt även i Sverige, där data visar på att en av tre använder sig av annonsblockerare.

Statistiken presenteras av Kobler, en plattform för kontextuell marknadsföring, som tagit del av data från Yougov Profiles. I den tredjedel som svarat att de använder en annonsblockerare räknas endast de som aktivt gjort valet, inte användare som exempelvis använder en webbläsare med inbyggda funktioner för annonsblockering.

Även fast många använder annonsblockerare framgår att nästan 40 procent håller med om att reklam är ett rimligt utbyte för att få ta del av gratis innehåll, ställt mot endast 28 procent som inte tycker det. Anledningarna till varför användare trots det väljer att blockera reklam varierar, men vanliga exempel inkluderar att annonserna är för påträngande eller personliga.

Många är tveksamma till datainsamling

Hela 38 procent ställer sig tveksamma till datainsamling och vilka uppgifter aktörer på internet har om dem, exempelvis via cookies. Bara en dryg femtedel, knappt 23 procent, anser inte att mängden data olika aktörer samlar in som ett problem. Resterande ställer sig neutrala till frågan.

Misstro till just cookies speglas därtill i både lagstiftning och marknaden i sig, där bland annat EU nyligen skärpt reglerna för att skynda på de stora teknikjättarna. Google har lovat en ersättare till år 2024 och parallellt rör sig allt fler plattformar mot alternativa lösningar utan cookies. Bland de möjliga lösningarna är att med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning presentera innehåll baserat var på webben användaren befinner sig, istället för persondata om vem användaren är.