Microsoft och Apple är två av företagen som faller under den striktaste kategorin när EU:s rättsakt om digitala marknader träder i kraft. EU-kommissionen väntas publicera en lista över så kallade "grindvakter" och vilka av dessa företags tjänster som omfattas av reglerna onsdagen den 6 september och enligt Financial Times har både Microsoft och Apple bett om undantag för varsin tjänst.

Enligt tidningen finner Microsoft sig i att Windows räknas som marknadsledande och täcks av grindvaktreglerna. Däremot ber de att EU undantar Bing, eftersom sökmotorn har en försvinnande liten del av marknaden och får det ännu svårare att konkurrera mot Google om Microsoft tvingas öppna den för konkurrenter.

Apple å sin sida ska ha bett att undanta Imessage från reglerna, men förbereder sig på att tvingas öppna IOS för alternativa applikationsbutiker och installation av applikationer från andra källor. Imessage däremot, ska Apple ha argumenterat, når inte upp till tröskelvärdena för att räknas som grindvakt. Bland annat uppges meddelandetjänsten ha färre än 45 miljoner aktiva användare varje månad i EU.

Det senare kan verka förvånande, baserat på att Imessage enligt tredjepartsstatisik har över en miljard användare globalt. De låga siffrorna förklaras av att Whatsapp fullständigt dominerar i de flesta EU-länder, dit amerikanska trenden att skaffa Iphone för att undvika gröna pratbubblor inte spridit sig.