Kryptosajten Dappgambl har publicerat en rapport över marknaden för NFT:er, en typ av smarta kontrakt på framför allt Ethereum-nätverket som blev populärt under pandemin och nådde sin kulmen under år 2021. Den avslöjar att de allra flesta NFT:er inte bara är totalt värdelösa utan även totalt värde-lösa.

När hysterin kring NFT:er var som störst kunde vissa av dem säljas för miljontals dollar. Ett exempel är Beeples "First 5000 Days", som klubbades för motsvarande 770 miljoner kronor med dagens dollarkurs. Idag är det bara ett fåtal av de mest populära NFT:erna som fortfarande säljer för mer än en spottstyver.

Enligt Dappgambls undersökning, som har följt 73 257 NFT-samlingar, har 95 procent av alla NFT-samlingar idag ett samlat värde på noll ETH. Därtill har 79 procent av alla samlingar kvar osålda NFT. Av de som säljs idag har bara 1 procent ett pris på minst 1 000 USD, medan 41 procent ligger mellan 5 och 100 USD.

Vissa samlingar har valt att behålla väldigt höga priser, men har därmed inte sålt en enda ingående NFT. Dappgambl hittade exempelvis en samling med ett samlat "värde" på över 13 miljoner USD, men fann att den totala försäljningen från samlingen var 18 USD. Många mindre kryptovalutor har också gått samma öde till mötes, men de större valutorna som Ethereum och Bitcoin har alltjämt ett högt värde, även om kurserna är lägre än under rushen.