Epic Games, bolaget bakom bland annat Unreal Engine 5 och spel som Fortnite, meddelade under torsdagkvällen att de står inför en större nedskärning av personalstyrkan. Totalt handlar det om cirka 830 anställda, motsvarande ungefär 16 procent.

I ett meddelande från bolagets VD, Tim Sweeney, framgår att Epic Games under en längre tid spenderat mer pengar än vad de tjänat. Beslutet att leva över bolagets tillgångar var medvetet och specifikt nämns projektet att utveckla spelet Fortnite till ett slags "metaversum-inspirerat" ekosystem för kreatörer som ett skäl. Trots god tillväxt uppges den nya modellen ha betydligt lägre marginaler, vilket i sin tur innebär en stor förändring för bolagets ekonomi.

Avyttrar Bandcamp och Superawesome

Enligt Sweeney var han länge optimistisk till att det gick att göra utan nedskärningar i personalstyrkan, något han nu inser inte var särskilt realistiskt. Trots försök att reducera kostnader, bland annat genom att minska nyanställningar och kraftigt minska marknadsföringsbudgeten, räcker pengarna inte till.

Lösningen blir därmed att säga upp personal, kombinerat med att sälja nyligen förvärvade Bandcamp och avyttra Superawesome. Det förstnämnda säljs till plattformen Songtradr, medan Superawesome blir ett eget företag. Enligt Epic kan de på så vis minska kostnaderna rejält, utan att det sinkar utvecklingen i viktigare projekt. Totalt är två tredjedelar av de roller som försvinner förlagda utanför "kärnområden", men vissa projekt kan komma att bli försenade.