Fjolåret var inget toppenår för varken hemelektronik- eller hårdvarubranschen, med undantag för AI-sfären. Utöver blodröda siffror från teknikjättar såg det mörkt ut även på hemmaplan, något som fortsatt stämmer under år 2023. När Postnord redovisar E-handelsmarknaden i Sverige ser hemelektronik fortsatta nedgångar.

Trots låga jämförelsetal för hemelelektronikbranschen fortsätter utvecklingssiffrorna att falla under andra kvartalet 2023. – E-barometern (Postnord)

Likt de flesta andra kategorier backar hemelektronik under årets andra kvartal och gör ett tapp om 5 procent. Det är det tredje största tappet, där endast böcker och media samt bygghandel ligger sämre till. Bäst går det för apotek, som även är den enda branschen som ser någon större tillväxt.

saker.jpg
elektronik.jpg

Statistik

Rapporten pekar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge, där många drar sig för att göra stora inköp. Därtill kvarstår effekter från pandemin, där de som passade på att uppgradera datorn eller köpa ny TV inte har något behov av att köpa nya prylar riktigt än.

Sist men inte minst lyfter E-barometern även förändringar i kemikalieskatten, vilka trädde i kraft den 1 juli 2023. I samband med det flaggade branschen för att högre priser är att vänta på allt från TV-apparater till spelkonsoler. Motsvarande budskap upprepas i rapporten, där det står att ny lagstiftning "medför en utmaning för handlare att hålla priserna nere".