I våras meddelade Google att de planerade göra rent hus bland övergivna användarkonton och rensa bort sådana som inte längre används. Beslutet följde en uppdaterad policy, där Google gör klart att personliga Google-konton som varit inaktiva i två år eller mer kan riskera raderas.

Nu närmar sig sista datumet för att säkerställa eventuella gamla konton som ligger och dammar, eftersom Google ser ut att inleda resningen från och med den 1 december. När de raderas försvinner allt som eventuellt sparats på konton, däribland mail, kalenderhändelser, bilder i Google Photo och innehåll som sparats i Google Workspace eller Google Drive.

Innan ett konto raderas skickar Google ut flera påminnelser i mailform. För att ett konto ska räknas som aktivt, och därmed vara säkrat, måste användaren ha loggat in någon gång under den senaste 24-månadersperioden och lämnat något slags livstecken.

Det kan exempelvis vara att läsa eller skicka mail, använda Google Drive, se en Youtube-video eller nyttja sökmotorn i inloggat läge. Därtill räknas även om användare nyttjar sitt Google-konto för att logga in i tredjepartsapplikationer som aktivitet, eller om kontot har en aktiv prenumeration. Konton med videoklipp uppladdade till Youtube är därtill också säkra i nuläget, även om det inte skett någon ny aktivitet på två år.