Utvecklarna av annonsblockeraren Sponsorblock påstår att Youtube planerar att infoga annonser på serversidan. Detta innebär att annonserna kommer att bli en integrerad del av videon du tittar på, snarare än att de levereras separat till din klient.

Det skulle också innebära att annonsblockerare inte längre kommer att kunna hindra Youtube från att visa annonser. Enligt Android Police kan detta leda till ökad latens i videoklipp med inbäddade annonser och länkar med tidsstämplar eller kapitelmarkörer kan sluta fungera.

För prenumeranter på Youtube Premium kan det nya systemet resultera i en hoppig tittarupplevelse, eftersom de delar av videoklippet där annonser spelas upp kommer att hoppas över automatiskt.

Youtube har länge kämpat för att göra sin tjänst oåtkomlig för annonsblockerare. Det senaste exemplet är att Youtube börjar snabbspola videoklipp om du använder en annonsblockerare. Youtubes förhoppning är att fler ska ansluta sig till det annonsfria Youtube Premium.