Youtube ska rulla ut den nya funktionen Notes som ska låta dig lägga till kompletterande information på ett videoklipp, skriver The Verge. Anteckningarna kan belysa om en video är en parodi eller använder gammalt innehåll för att porträttera något aktuellt. I praktiken kommer informationen att visas som en blå textruta precis under klippet i fråga.

Youtube Notes är just nu i pilotstadiet och endast en begränsad mängd användare kan skriva anteckningar på videoklipp, som sedan bedöms efter hur praktisk informationen är av tredjepartsgranskare. Responsen från granskarna kommer sedan att användas för att träna Youtubes system för att värdera anteckningar som de ska utveckla under kommande månader.

Youtube_Notes.webp

Så kommer anteckningarna att se ut i mobilvyn.

Under pilotprojektets gång kommer Youtube att fråga dig om anteckningarna under videoklipp var informativa eller inte för att utveckla algoritmen vidare. Användarrecensioner kommer att användas för att träna Youtubes algoritmer för att värdera anteckningar baserat på hur många som bedömt innehållet som hjälpsamt.

För närvarande är Notes-piloten endast tillgänglig i USA och om funktionen lanseras globalt återstår att se.