E-handelsbolaget Amazon bötfällts på motsvarande 61,5 miljoner kronor av den myndighet i Kalifornien som övervakar och verkställer statens arbetslagar, efter att ha brutit mot den statliga arbetsmiljölag som rör produktivitetskvoter.

Enligt lagen måste företag skriftligen uppge produktivitetskraven för anställda och statliga myndigheter, samt vilka eventuella konsekvenser som väntar arbetare som inte uppfyller dem. Lagen förbjuder också arbetsgivare att sätta krav på en nivå som hindrar lagerarbetare från att ta pauser för mat, vila eller toalettbesök.

I en kommentar som publicerades på Engadget sa Maureen Lynch Vogel, talesperson för Amazon, att företaget inte håller med om anklagelserna och att de redan har överklagat böterna.

Sanningen är att vi inte har några fasta kvoter. På Amazon utvärderas den individuella prestationen under en lång tidsperiod, i förhållande till hur hela teamet på arbetsplatsen presterar. Medarbetarna kan – och uppmuntras att – utvärdera sina prestationer när de vill. De kan alltid prata med en chef om de har problem med att hitta informationen. – Maureen Lynch Vogel, Amazon

Amazon, som är den näst största privata arbetsgivaren i USA, har under de senaste åren granskats för hur det behandlar lageranställda och leveranspersonal. Kritiken har mestadels kretsat kring arbetstakten och att de höga produktivitetskraven utsätter arbetarna för risker.

År 2022 bötfälldes Amazon i Washington för att ”avsiktligt” ha brutit mot arbetsmiljölagen genom att kräva att anställda arbetar i en så snabb takt att det utsätter dem för högre risk för skador av muskler och leder, samt problem som stukningar och sträckningar som ofta orsakas av repetitiva uppgifter, skriver Cnbc.

Amazon publicerade en rapport i mars 2024 där man uppgav att olycksfallsfrekvensen har minskat på företaget, samt att det finns planer på att investera mer än 750 miljoner dollar för att förbättra säkerheten.