Project Natick kallade Microsoft ett experiment som företaget inledde 2013 med målet att utvärdera för- och nackdelarna med att placera ett datacenter i en vattentät tub på havsbottnen. En första prototyp började testas i Kalifornien 2015 och 2018 sänkte företaget ett fullstort testsystem vid Orkneyöarna i norra Skottland.

Nu bekräftar Microsoft för tidningen Datacenter Dynamics att testerna under vatten har avslutats och att företaget åtminstone för tillfället inte kommer bygga några nya undervattensdatacenter.

– Min arbetsgrupp har jobbat med det, och det fungerade. Vi lärde oss mycket om att verka under havsytan och om vibrationer och deras inverkan på servrar. Det är kunskaper vi kommer applicera inom andra områden, säger Noelle Walsh, chef på Microsoftdivisionen Cloud Operations and Innovation.

Experimentet var lyckat: Jämfört med en kontrollgrupp av servrar på land gick färre servrar i undervattensdatacentret sönder. Jämn yttertemperatur och att datacentret var fyllt med ren kvävgas istället för luft var två av fördelarna enligt Microsoft.

Microsoft kommer behålla Project Natick som en plattform för andra forskningsprojekt kring datacenters pålitlighet och hållbarhet.