Rapporten som kommer från Merril Lynch fokuserar egentligen på andra ämnen, men där nämns att datortillverkarna nästa år kommer att tjäna mer pengar på bärbara datorer än stationära.

I slutet av detta år står bärbara för 41,6 procent av tillverkarnas vinster jämfört med 47 procent för stationära. Nästa år spås siffrorna bli de omvända, bärbara står för 45,6 procent medan stationära står för 43,1 procent.

År 2008 kommer bärbara datorer stå för 50 procent av intäkterna enligt rapporten. Anledningen är den ökade försäljningen av bärbara tillsammans med det faktum att tillverkas marginaler för dessa är betydligt bättre än för stationära datorer.

När det kommer att säljas fler bärbara än stationära beror på vilken analytiker man frågar, men det kommer troligen att vara omkring slutet av nästa år eller under 2008.

Källa: Eweek.