Enligt rapporten från Mercury Research hade AMD 25,3 procent av marknaden i fjärde kvartalet 2006, jämfört med 23,3 procent i tredje kvartalet och 21,4 procent i fjärde kvartalet 2005.

Intel, som hade 77 procent av marknaden i fjärde kvartalet 2005, har minskat sina marknadsandelar med till 74,4 procent i fjärde kvartalet 2006. Detta är det lägsta andelarna som de haft på 11 år.

Lite oväntat förlorade AMD cirka 1 procent av sina marknadsandelar i serversegmentet, men ökade på persondatormarknaden samt den bärbara marknaden. AMD hade enligt rapporten 29 procent av persondatormarknaden och 19,4 procent av den bärbara marknaden i fjärde kvartalet 2006.

Källa: Reuters.