Nätverkstekniker världen över har länge varnat för att dagens infrastruktur, som är baserad på version 4 av IP-protokollet, inte är hållbart i längden. Det finns cirka tre miljarder användbara IP-adresser – men mer än dubbelt så många människor på jorden.

Den rekommenderade lösningen, att gå över till IP version 6 som kan ge varje människa på jorden 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 IP-adresser, har dock flera problem. Övergången kräver att all existerande infrastruktur byts ut eller uppgraderas, något som kommer att kosta astronomiska summor pengar. Servermjukvara måste uppdateras, routrar får i många fall bytas ut och Internetleverantörer har en hel del arbete som berör slutanvändare framför sig.

Globalt sett beräknas IPv4-adresserna ta slut mellan år 2011 och 2012, men redan 2010 kan Kina få möta problemet på allvar. Enligt China Internet Network Information Center (CNNIC), som ansvarar för Internetfrågor i landet, kommer de nuvarande adresserna endast att räcka i ytterligare 830 dagar.

CNNIC har redan börjat förbereda landets Internetleverantörer för övergången till det nya protokollet. Kina kan därmed bli först i världen med att gå över till IPv6.

Att Kina går över till IPv6 kan frigöra en stor mängd adresser, vilket gör det möjligt för resten av världen att skjuta problemet på framtiden. Hur Sverige och andra länder planerar att handskas med situationen återstår att se.

Källa: China Tech News.