De allra första grafikkorten klarade sig utmärkt utan någon som helst kylning. I takt med att grafikprocessorerna utvecklades och blev allt mer kraftfulla uppstod behovet av kylflänsar, för att följas av fläktar och slutligen stanna vid de avancerade lösningar med värmeledningsrör som används idag.

Dagens grafikkortskylare består av en bottenplatta, vanligtvis i koppar, som kopplas samman med en mängd kylflänsar med hjälp av så kallade värmeledningsrör. Rörens uppgift är att transportera värmen bort från bottenplattan och iväg till flänsarna. Flänsarna kyls vanligtvis av en fläkt som för värmen vidare till den omkringliggande luften.

Ny nanoteknik gör det möjligt att ersätta värmeledningsrören med en effektivare lösning. Detta kan leda till nya grafikkortskylare som ser markant annorlunda ut än de vi är vana vid idag.

Det är företaget Celsia som har utvecklat en produkt vid namn Nanospreader. Till skillnad från dagens värmeledningsrör är Celsias lösning helt platt, och kan därför ligga an direkt mot kretsen. Joe Formichelli, vd på företaget, kommenterar den nya tekniken.

Working with AMD, we were able to meet all of the design criteria for a new GPU cooler. Namely, it had to be lighter, perform better and be lower cost than the current heat pipe based design. Unlike thermal modules using heat pipes, our two-phase NanoSpreader comes in direct contact with the heat source whereby removing costly, heavy base plates.

Enligt Celsia presterar Nanospreaders ungefär 14 procent bättre än de klassiska värmeledningsrören. Med den nya tekniken kan bättre och samtidigt mindre kylare utvecklas, som är klarar av att hantera de allt mer krävande grafikkorten.

Eftersom AMD samarbetar med Celsia är det inte helt oväntat att den nya typen av kylare dyker upp i Radeon-grafikkort. När Nanospreaders börjar användas återstår dock att se.

Källa: Celsia.