De senaste åren har EU jobbat på det så kallade telekompaketet, som syftar att harmonisera regleringen av telekomföretag och internetleverantörer över nationsgränserna. Telekompaketet består av mängder av lagar och regleringar som rör kommunikation, allt från larmnummer till konkurrens mellan telekomföretag.

Sedan det ursprungliga telekompaketet skrevs började det förra året ramla in hundratals tillägg till lagen, många från upphovsrättsindustrin. Telekompaketet blev snabbt kontroversiellt, med tillägg som ger EU stora möjligheter att styra och reglera Internet, stänga av användare och censurera webbsajter.

I september förra året röstade EU-parlamentet om olika delar av telekompaketet. Till många kritikers förvåning röstades ett svenskt tillägg igenom. Ändringsförslag 166 tonar ner många av de kontroversiella delarna, och hindrar EU att inskränka medborgarnas mänskliga rättigheter.

Sedan röstningen i september har det inte hänt så mycket med telekompaketet, men idag tisdag har lagförslaget återigen kommit upp för omröstning. Två av EU:s utskott har röstat ja till telekompaketet, men utan tillägg 166.

Eva-Britt Svensson (V) som skrev ändringsförslaget kommenterar till Dagens Nyheter att utskotten istället tog med en ändrad version av 166. Ändringen beskrivs som luddigt formulerad och hindrar inte EU lika tydligt att kontrollera Internet. Enligt Eva-Britt Svensson är den ändrade lagen närmare det första telekompaketet:

Ja, det är väldigt negativt. Vi har FRA, datalagringsdirektivet, Ipred och Acta – det är skrämmande. Just nu sker väldigt mycket ovanför huvudet på folk som inskränker våra fri- och medborgerliga rättigheter. De demokratiska rättigheterna krymper, vilket är oerhört farligt.

EU-parlamentet hoppas kunna rösta om det ändrade telekompaketet i maj, men lagens omfattning gör att det kan dröja. Om det röstas igenom måste Sverige införa lagen, och kanske börja filtrera och censurera Internet.

Källa: DN.