Temperatur, ljudnivå och effektmätning

Förutom ren prestanda är även andra aspekter intressanta när ett grafikkort ska väljas ut. Bland dessa finns även temperaturer, ljudnivå och strömförbrukning, tre tätt sammanbundna parametrar som kan fälla avgörandet vid köptillfället.

Nämnvärt är att SweClockers under hösten 2014 rensat i samband med lokalbyte. Tidigare resultat för ljud och temperatur är därför inte jämförbara.

Temperatur och ljudnivå

Att läsa av ljudnivå och temperatur i en öppen testmiljö ger svårtolkade värden som ofta inte speglar verkligheten. Redaktionen väljer därför att montera in samtliga kort i ett Fractal Design Arc, vilket öppnar upp för mer realistiska mätningar.

Ljudnivåerna fångas på cirka 12 centimeters avstånd, med ljudtrycksmätaren stående bredvid chassits sidopanel. Värdena mäts i ett vanligt rum med konventionell hårdvara, utan extra isolering eller avancerad testutrustning.

IMG_6724.jpg

Chassit är bestyckat med två fläktar på 140 millimeter, en i framkant och en i bakkant alternativt toppen, och är helt förslutet med båda sidopanelerna monterade. Nätdelen är tysta Be Quiet Dark Power Pro 10 850 W, lagring en ensam SSD-enhet och processorn är passivt kyld med Zalman FX100 Cube.

För att belasta systemet används mjukvaran Unigine Valley i fördefinierade "Extreme HD", vilken får rulla under en längre tid tills temperatur och ljudnivå har stabiliserats. Bakgrundsbruset i rummet ligger på 34 dBA och temperaturen på 20 °C.

Radeon R9 Fury X kan tack vare sitt förmonterade vattenkylningspaket hålla riktigt låga temperaturer. Vid belastning landar modellen på endast 55 °C samtidigt som all värme kortet alstrar sprutas ut ur chassit via radiatorn.

Enligt ljudmätningarna ligger Radeon R9 Fury X på ungefär samma nivå oavsett om det belastas eller inte. Faktum är att radiatorns fläkt knappt behöver öka sitt varvtal under belastning, vilket gör att kortet landar långt under Nvidias referensvariant av Geforce GTX 980 Ti.

Tyvärr berättar inte diagrammet ovan den fulla sanningen om ljudnivån hos Radeon R9 Fury X. Även om själva fläktlösningen är riktigt tyst kan man inte säga detsamma om pumplösningen som sitter inuti vattenblocket. Denna väsnas rejält, vilket blir särskilt påtagligt när systemet inte belastas. Därtill lider vårt exemplar av en rejäl dos spoltjut under belastning.

Ljudinspelningar

I ett försök att tydligare påvisa missljudet från Radeon R9 Fury X plockar redaktionen fram utrustning och spelar in några kortare ljudklipp. Som jämförelse används referensmodellen av Nvidia Geforce GTX 980 Ti, närmaste konkurrenten från det gröna laget.

Utrustningens känslighet är inställd på en konstant nivå, de fyra klippen är därför jämförbara. Observera dock att det inte går att dra några direkta slutsatser om hur starkt ljudet är i verkligheten.

AMD Radeon R9 Fury X, vid vila

Även utan belastning avger Fury X ett distinkt tjutande ljud som tränger ut ur datorlådan. Boven i dramat är av allt att döma pumpen till den förmonterade vattenkylningen.

Nvidia Geforce GTX 980 Ti, vid vila

Geforce GTX 980 Ti är jämförelsevis mycket tystare. Kortet går helt enkelt inte att urskilja över andra ljud i rummet, vilket givetvis är positivt.

AMD Radeon R9 Fury X, vid belastning

Under belastning tillkommer ett tydligt spoltjut från Fury X, vilket tillsammans med pumpen ger en föga behaglig ljudmix. Positivt är dock att fläkten på radiatorn knappt behöver arbeta.

Nvidia Geforce GTX 980 Ti, vid belastning

Inte heller Geforce GTX 980 Ti är direkt tyst vid belastning. Här handlar det dock om ett dovare ljud, främst från strömmande luft. Det är subjektivt behagligare och lättare att stå ut med.

AMD kommenterar problemet

Enligt Radeon-makaren själva är störande pumpljud isolerat till ett "mindre antal exemplar" från en tidig produktionsomgång. Företaget hävdar att problemet ska vara löst för alla kort som landar i butik.

Klicka för att läsa uttalandet från AMD

We have received feedback that during open bench testing some cards emit a mild “whining” noise. This is normal for most high speed liquid cooling pumps; usually the end user cannot hear the noise as the pumps are installed in the chassis, and the radiator fan is louder than the pump. Since the AMD Radeon™ R9 FuryX radiator fan is near silent, this pump noise is more noticeable.

The issue is limited to a very small batch of initial production samples and we have worked with the manufacturer to improve the acoustic profile of the pump. This problem has been resolved and fix added to production parts and is not issue.

Visa mer

Huruvida detta stämmer eller inte återstår att se. Majoriteten av kollegor i branschen drar samma slutsaster som SweClockers runt just pumpljudet, vilket tyder på att fenomenet inte är ovanligt.

Effektmätning

Strömförbrukning vid spelande är bra att veta av flera olika anledningar. Förutom att det påverkar elräkningen är siffrorna också direkt kopplade till hur mycket värme som utvecklas, vilket i sin tur lägger underlaget för effektiv kylning.

IMG_6375.jpg

SweClockers plockar toppvärden från samtliga speltester och använder dessa för att skapa ett snitt. Förutom det presteras även högsta noterade värdet under hela speltestsviten. Mätningarna sker direkt vid vägguttaget för själva datorsystemet, vilken bland annat innebär vissa förluster i nätaggregatet.

Verkningsgrad för Corsair AX1200i vid låga laster

Belastning

Total uteffekt

Aktiv uteffekt

Verkningsgrad

1 %

12 W

24 W

50 %

2 %

24 W

36 W

67 %

3 %

35 W

50 W

70 %

5 %

60 W

76 W

79 %

10 %

120 W

138 W

87 %

15 %

179 W

203 W

88 %

20 %

238 W

265 W

90 %

25 %

298 W

330 W

90 %

För den som vill gräva ned sig lite extra bistår redaktionen med en profil för testsystemens Corsair AX1200i vid lägre laster. I princip handlar det om riktigt dålig verkningsgrad runt 50 watt och lägre, med snabbt bättre siffror närmare och över 100 watt.

AMD har gjort ett imponerande jobb med energieffektiviteten hos sin nya grafikkrets Fiji. Som synes i diagrammet ovan landar systemet med Radeon R9 Fury X alldeles strax ovanför sin närmaste konkurrent Geforce GTX 980 Ti. Sett till de båda modellernas snarlika prestandanivå ligger därmed AMD ytterst nära Nvidias Maxwell-arkitektur när det kommer till prestanda per watt.