Mjukvara

I dagsläget att mjukvaran inte helt färdigställd utan är fortfarande i Alpha-stadie, som i skrivandets stund är upp i version 0.1.3. Det innebär att vissa funktioner är inte helt implementerade eller kan saknas helt och hållet. Mjukvaran Wootility kan därför se helt annorlunda ut vid skarp lansering. Mjukvaran finns tillgängligt för Windows, MacOS och Linux.

Wootility1.jpg

Första som användaren möter när mjukvaran startas är ljuskonfigurationen på tangentbordet i digitalt läge. I dagsläget finns det inget smidigt sätt att ändra hela belysningen på samma gång, utan måste välja färg för varje tangent. Det finns heller inga ljuseffekter som är en standard för dagens tangentbord.

Wootility2.jpg

Vidare på samma sida finns det inställningar för aktiveringspunkten, vilken har ett spann från 1,5 till 4 millimeter. Övrigt så finns det även möjlighet att ändra vilka knappar som ändrar profil och till vilken profil.

Wootility_DKS.jpg

Fortfarande på samma sida hittas en box med beteckningen DKS (Double Keystroke), vilken möjliggör två olika nedslag och händelser per tangent. Varje aktiveringspunkt kan ha totalt två funktioner, till exempelvis fullt nedslag kan ha en kombination av Shift och H för en storbokstav.

Wootility3.jpg

Vidare till analoga profilerna ser det första bekant ut. Ljussättningen är fortfarande densamma som det digitala läget. Inställningarna under är däremot väldigt annorlunda. Som tidigare nämnt emulerar the analoga läget en Xbox-kontroll eftersom Windows inte har något inbyggt stöd för analoga tangentbord som detta.

Wootility4.jpg
Wootility5.jpg

I listan finns samtliga knappar och spakar som hittar runtom en Xbox-kontroll. Knappsättningen kan ställas in beroende på spel för att fungera optimalt och med hjälp av de tre analoga profiler, anpassas för olika delar i speltiteln. Exempelvis kan GTA V ha en profil när till fots, medan en annan är för fordon.

Wootility6.jpg
Wootility7.jpg

Den analoga kurvan går även att justera efter eget behov, något som kan ta en stund att få in. Precis ovanför kurvan finns en lista med tre förprogrammerade inställningar, vilka kan modifieras efter egna önskemål.

Fördelen med den analoga inmatningen är att kunna bestämma hur mycket som ska användas, ett exempel är bilspel med ett gaspådrag runt 40 procent. Detta är inte möjligt med digitala tangentbord där det är allt eller inget som gäller. En enkel parallell är styrspaken på en Xbox 360-handkontroll, vilken tangentbordet emulerar.

Nämnvärt är att det finns möjlighet att aktivera ett digitalt läge även i analoga profilerna med egen aktiveringspunkt, vilken rekommenderas att sättas i det högsta läget på fyra millimeter.

Wootility8.jpg

Sist men inte minst går det även att spara profiler och dela med sig till andra användare, och då självklart ta del av profiler skapade av andra. Övrigt så finns det ett kugghjul nere i vänstra hörnet som i dagsläget inte gör något, men väntas bli implementerat i senare versioner.