Rekommenderade inställningar

Följande är förslag på de inställningar vi såg som lämpligast samt en kort förklaring till funktionens användning – i den mån det går att tolka när, var och hur funktionen tillämpas. Något som sällan är helt självklart. Observera att flera av menyerna är utgråade baserade på inställningar i andra menyer. Handboken till skärmen går igenom mer vilka som stängs av och varför baserat på andra inställningar som genomförs.

Reglage märkta med ► är de reglage du troligtvis vill justera hos skärmen.

Game-menyn

Picture Mode: Custom (den är förvald)
Refresh Rate: 120 Hz (endast aktuell vid Displayport)
Black Equalizer: 13. Lägre ger ljusare skuggtoner
Response Time: Sak samma. Men kör på Fastest. Denna meny är grå ifall du har Freesync igång
Freesync: Testa dig fram för detta är väldigt varierande. Se separat avsnitt
Low Input Lag: On. Gör vad det låter som, håller latensen lägre för spel
Virtual Aim Point: Skärmen adderar ett eget sikte
Screen Size: Auto eller Wide. Se separat avsnitt
Observera att PBP-funktionen gråar ut hela Game-menyn.

Samsung_C49RG90_picture_meny.jpg

Picture-menyn

Picture Mode: Custom
Brightness: Ställs efter rummet och C49RG90 kommer väldigt ljusstark ur kartong. Rekommenderat under 50 för ett ljust rum. Se separat avsnitt för mer detaljer och tabell
Contrast: 75. Högre klipper mot vitt. Lägre minskar dynamikomfånget.
Sharpness: 56 – kommer inställd på 60 som adderar kantskärpa till grafik och text. Högre ger än mer skärpa
*Color-menyn: Ger RGB-reglage för kalibrering av gråskala
*Color Tone: Normal för vitbalans mot D65
*Gamma: Mode1 – närmast 2.2-gamma och därför rekommenderad. Mode2 är något ljusare och Mode3 något mörkare i karaktären
HDMI Black Level: Används för att växla dator/video-nivåer över HDMI och nås endast om System/PC/AV Mode är ställd till AV
*Eye Saver Mode: Ett "skonsamt" läge som dödar kontrast och ljusstyrka i bilden. Gråar ut flera menyer. Börja med Brightness-reglaget istället.
Screen Adjustment: Påverkar overscan. Används endast ihop när System/PC/AV Mode är ställd till AV
Calibration Report: En ”kalibreringsrapport” som bara visar siffror
PBP: Aktiverar Picture By Picture-funktionen. Stänger av flera menyer, inklusive hela Game-menyn och dess alternativ. Se separat avsnitt.
(*) Vid HDR stängs dessa menyer av

On Screen Display: Ställer in språk och tiden för hur länge menyn är framme. Rekommenderar 300s medan du bekantar dig med skärmen och vill utvärdera hur Freesync fungerar.

Samsung_C49RG90_system_meny.jpg

System-menyn

Self Diagnosis: Någon form av självtest
Lightning: Blått ljus från baksidan vid stativfästet
Local dimming: On för mesta möjliga ljusstyrka och kontrastupplevelse. Auto är mer blandad. Off för mer konsekvent beteende. Se separat avsnitt
Volume: Reglerar volymen på hörlursutången
Smart ECO Savings+: ON från början. En av handboken diffust beskriven strömspararfunktion. Kan endast användas ifall du har Local Dimming på Off eller Auto. Oklart hur den inverkar på bilden så vi körde med den OFF.
Off Timer Plus: Reglerar automatisk avstängning av skärmen
PC/AV Mode: PC. Ställer in om källan är en PC eller annan typ av videokälla (AV) där AV aktiverar fler funktioner ifall du kör exempelvis 1080p-signal. Men adderar också overscan.
USB Super Charging: Snabbladdningsfunktion för USB-hubben
Displayport Ver: 1.4 för att kunna köra 5 120 × 1 440 pixlar i 120 Hz. Ändras ifall du behöver kompatibilitet med äldre grafikkort, vilket då minskar möjlig frekvens till 60 Hz.
HDMI: 2.0 för att få mesta möjliga bandbredd. Ändras ifall du behöver ansluta gammal eller enklare utrustning.
Source Detection: Auto och skärmen söker automatiskt de tre anslutningarna för bild. Manuellt läge är ofta bättre vid felsökning men är också sådär långsam och dryg
Key Repeat Time: Styr beteendet när du håller in knappen i menyerna
Power LED on: Ifall lysdioden på framsidan ska lysa när skärmen är aktiv eller i standby.
Reset All: Återståller alla inställningar
Information: Snabböversikt med modellbeteckning, serienummer, firmwareversion och aktuell signal. Här ser du också aktuell panelfrekvens vid adaptiv synk.